ĐĂNG NHẬP | ĐĂNG KÝ
VNphoto.net / Gallery » Trở về trang trước
Shoshone Falls
  • Bình chọn
  Bình chọn: 4.0 điểm /1 đánh giá
Chú thích của tác giả
Shoshone Falls (/ʃoʊˈʃoʊn/) is a waterfall on the Snake River in southern Idaho, United States, approximately 3 miles (4.8 km) northeast of the city of Twin Falls. Sometimes called the "Niagara of the West," Shoshone Falls is 212 feet (65 m) high—45 feet (14 m) higher than Niagara Falls—and flows over a rim nearly 1,000 feet (300 m) wide.